Ansvarlig bruk av kredittkort

Et kredittkort skal ikke skape problemer for deg. Her er vår guide til ansvarlig bruk av kredittkort.

På lik linje med en sag og en hammer, er kredittkort et verktøy. De aller fleste benytter kredittkort til å midlertidig dekke eget personlig forbruk, eller for å slå til på salg og andre tilbud, noe som også skal være hensikten med kredittkort. Med fornuftig og ansvarsfull bruk kan kreditt være en smart måte å skape likviditet. Vi ser derimot at kredittkort kan utvikle seg til å bli problemfullt for en minoritetsandel av våre brukere, særlig om det benyttes til å dekke eget løpende forbruk når inntekten ikke er tilstrekkelig, gjerne flere måneder på rad, og man mangler en klar og tydelig tilbakebetalingsplan. På den måten konsumeres også verdien direkte, uten videre gjensalgsverdi.

Vi ser at den andelen av våre brukere som handler ansvarlig, nøye vurderer ulike tilbud og muligheter før de søker om, går til anskaffelse av, og tar i bruk et kredittkort. Det er nettopp det vi ønsker å oppnå med vår sammenlikningstjeneste. Vi innhenter, samler inn, vurderer og presenterer informasjon om å benytte kreditt som et verktøy. Alle medarbeidere hos Kreditt-Kort.com og indirekte gjennom våre partnere og underleverandører skal opptre objektivt, respektfullt og dedikere seg til å hjelpe brukerne våre med smart finansiering.

Bankene besitter samtidig et stort ansvar i forbindelse med finansiering, og har til sist store egeninteresser i at du klarer å behandle kredittkortet ditt på en ansvarlig måte. Selv om flere av prosessene rundt behandling av søknader i dag har blitt automatisert og digitalisert, er det likevel stor grad av menneskelig interaksjon knyttet til en søknad. Til tross for at praksisene kan variere mellom bank til bank og avhenge helt av bankens lokalisering og lisens, er det en rekke grunnleggende prinsipper som blir tatt i betraktning når man vurderer en kredittsøknad. Likeledes er det svært viktig at du som forbruker setter deg inn i kortets fordeler, ulemper, nominelle rente, effektive rente, eventuelt rentefrie dager og alle kostnader knyttet til bruk. Når du signerer en avtale, aksepterer du vilkårene, og sier at du har forstått det som står i avtalen. Åtte av ti forbrukere leser dessverre ikke avtalene nøye nok, noe som senere kan få konsekvenser.

Hvis du faller i minoritetsgruppen som du tror utvikler et problem med kredittkort, anbefaler vi at du spør deg selv følgende:

  • Hvorfor handler du på kreditt i utgangspunktet? Er det for å benytte rabatter, eller fordi du egentlig mangler pengene?
  • Hvor raskt tilbakebetaler du kredittkortet? Hvor raskt tror du det lønner seg å innfri saldoen? (svarte du så raskt som mulig, så er vi helt enige. Husk at du alltid kan betale inn på et kredittkort, uansett om du har fått tilsendt faktura eller ikke)
  • Sliter du med emosjonelle svingninger tilknyttet din økonomiske situasjon og/eller daglig belastning grunnet kredittkortgjeld?
  • Har du noen gang finansiert din egen livsstil ved hjelp av kreditt? Hvorfor er det viktig for deg å holde den standarden du gjør?
  • Har du pyntet på sannheten ovenfor kredittkortselskapene, for å fremstå mer kredittverdig enn du egentlig er?
  • Står du over mistenkelige konvolutter når du åpner posten, og gjemmer unna regninger og andre brev?
  • Står du i fare for å havne på rødlisten hos ulike banker og inkassoselskaper?
  • Gambler du på nett med kredittkort, der du håper på å tjene inn utestående kredittbeløp og gjeld?
    (dette er virkelig fy-fy, svært ofte i strid med regelverket, og noe du isåfall bør slutte med umiddelbart)

Har du svart ja, sett deg enig i, eller funnet et mønster i spørsmålene ovenfor, anbefaler vi sterkt at du klipper dine nåværende kredittkort i to og kontakter en økonomisk rådgiver så raskt som mulig. Spørsmålene ovenfor er utviklet psykologisk for at du skal reflektere. Det er en fordel om du kan kopiere ut og svare på spørsmålene i et Word-dokument, slik at økonomirådgiveren raskere kan forstå din situasjon.

Har du svart nei eller kanskje, anbefaler vi at du ser gjennom de nåværende kredittkortene dine. Kan du klippe noen av kortene, mens du kanskje kan redusere kredittgrensen på to eller flere kredittkort? Kan du oppbevare kredittkort du ikke bruker fysisk adskilt fra eget hus, eksempelvis hos familiemedlem eller i en bankboks? Det gjør at du kun kan bruke det ved en krisesituasjon, slik at du får litt avstand og distanse fra fristelsen om å handle på kreditt. Kanskje du til og med kan finne et kredittkort med lavere rente hos oss?

Det første steget mot å behandle gjeldsproblemer, og veien mot ansvarlig bruk av kreditt, skjer gjennom erkjennelse. Det er ingen skam å snu. Vi er derimot veldig stolte av at du faktisk ønsker å snu en negativ trend før den utvikler seg ytterligere. Husk at det viktigste grunnlaget for å få hjelp, er å ta i mot den hjelpen du blir tilbudt, og at dialog løser mye. Ta en telefon til kredittkortselskapet ditt og forklar situasjonen. Kanskje de kan gi deg betalingsutsettelse, sletting av renter eller andre løsninger som gagner begge parter? Det viktigste er at du gjør noe. Passivitet koster deg kun enda mer, og vil til syvende og sist kun øke din egen kredittkortgjeld.

På et generelt grunnlag må vi også nevne: dersom du står i fare for å utvikle økonomiske problemer, anbefaler vi at du lukker denne siden og oppretter kredittsperre i eget navn så raskt som mulig. Vi oppfordrer til at bruk av kredittjenester skjer på en sunn og ansvarsfull måte.

Takk for at du har lest! Vi ønsker deg masse lykke til på veien ❤️ Husk at du alltid kan kontakte oss hvis det skulle være noe. Vi tar kun i mot generelle spørsmål, men kan videreformidle deg til riktig instans hvis du har mer komplekse og sammensatte spørsmål.

Behøver du profesjonell gjeldsrådgivning?

Ved behov kan NAVs økonomirådgivningstelefon nås hverdager på telefon 800GJELD (800 45 353). Utenfor åpningstider kan du sende mail direkte til 800GJELD (krøllalfa) nav (dot) no. Ønsker du å være helt anonym, kan du opprette en sikker og kryptert e-mailadresse gjennom e-mailtjenesten ProtonMail. Denne kan ikke spores direkte tilbake til deg som person. Se også NAVs generelle veiledning her.