Ordliste

Det kan være mange vanskelige ord og begreper innen finansielle tjenester. Nedenfor har vi laget en ordliste som hjelper deg å forstå hva vi snakker om, på en enkel og lettfattelig måte. Listen er sortert alfabetisk, slik at det blir enklest mulig å finne frem.

Aldersgrense

De aller fleste kredittkort (om så ikke alle) har en fastsatt aldersgrense på forhånd, for å sikre at du er gammel nok til å håndtere kreditt. Som et minimum etter det norske lovverket, må du være 18 år og myndig for å inngå bindende økonomiske forpliktelser (slik som betaling på etterskudd). Det vil derfor ikke være mulig å få innvilget et kredittkort innen du er myndiggjort. Det finnes noen kredittkort uten aldersgrense (derimot minst 18), debetkort (betal før bruk), eller egne kort som er tilpasset spesifikke situasjoner, slik som kredittkort uten inntektskrav. Samtidig kan aldersgrensen gjelde oppover. Enkelte former for kredittkort kan for eksempel være tilpasset unge voksne, studenter eller pensjonister.

Avtalegiro

Avtalegiro er en digital fakturaløsning som lar avsender av fakturaen trekke pengene direkte fra din bankkonto, uten at du behøver å godkjenne fakturaen hver gang. Avtalegiro må tegnes for hver leverandør, og du kan sette maksbeløp. Fint hvis du vil at regningene skal betales automatisk, uten at du behøver å godkjenne hver gang. Fungerer likt som E-faktura, bare at alt går automatisk. Faste kostnader kan være praktisk å arrangere gjennom Avtalegiro.

Betalingsanmerkning

Betalingsanmerkning er en varsel om at du ikke har betalt gjelden din etter at den har forfalt, selv når den har forfalt og gått til inkasso. Blir registrert hos kredittopplysningsselskaper, vises på en kredittsjekk, og kan gjøre det vanskelig å få innvilget lån og kreditt. Anmerkningen blir fjernet helt når den utestående gjelden er betalt fullt ut, inkludert gebyrer og avgifter.

Betalingsutsettelse

Betalingsutsettelse er en utsatt betalingsfrist, også kalt for en kontrollert form for å betale ned påløpt gjeld på et senere tidspunkt. Denne kan du få etter nærmere avtale med banken din.

Cashback

Penger du får tilbake. Se fordel og kundeprogram i ordliste. Fungerer ofte slik at du kan tjene poeng per krone du bruker med kredittkortet, som du enten kan få tilbake gjennom bankoverføring, eller bruke til å delbetale fakturen din med. Vi kan f.eks se på Trumf, som er et omfattende cashback-program der du får tilbake 1% av det du handler for, eller 3% når det er Trippel-Trumf.

Debitor

Noen som har penger til gode (fra en kreditor). Debitor er mottaker, kreditor er avsender. Se kreditor i ordliste.

E-faktura

Digital fakturaløsning som gjør at du får en ferdigutfylt og klar faktura sendt elektronisk til din nettbank, som du kan godkjenne direkte. Til forskjell fra avtalegiro, vil en e-faktura ikke trekkes automatisk fra din bankkonto, men krever din oppmerksomhet før den betales. Se avtalegiro i ordliste.

Effektiv rente

Den endelige rentesatsen, som inkluderer alle gebyrer. Nominell rente pluss termingebyr og andre satser.

Fordel

Et gode du har som kunde. Mens noen kort har mange fordeler, er det noen som har veldig få. Er det viktig for deg med mange fordeler når du velger leverandør av kredittkort, må du lese vilkårene nøye. Det motsatte av fordel er ulempe.

Formue

Formue er den totale verdien av det du eier og disponerer over, minus de økonomiske forpliktelsene det medfører å eie eiendelen, slik som gjeld. På skattelistene kan man ofte se at noen, til og med svært velstående mennesker, har null i formue. Hvordan er det mulig? De økonomiske forpliktelsene er i slike tilfeller større enn den fastsatte verdien av tingene, slik at eksempelvis gjelden er større enn papirverdien (altså mer gjeld enn papirverdien av eiendelene). Nytt i 2019 er at ubenyttede kredittgrenser regnes som gjeld, og trekkes fra formuen. Har du to Mastercard med 50.000 hver i kredittgrense, trekkes 100.000 fra din totale låneramme på papiret.

Forsikringsfordeler

Det følger ofte med forsikringsfordeler. Det kan derfor være lønnsomt å bruke kredittkortet sitt til å kjøpe dyrere gjenstander med.

Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret er et nytt register, som gjør at både du og banken raskt kan få et overblikk over dine økonomiske forpliktelser. Det er ikke alle økonomiske forpliktelser som vil være tilgjengelig i løsningen, eksempelvis usikret gjeld. Likevel skal Gjeldsregisteret være en viktig bidragsyter til at det ikke lånes ut mer enn du klarer å betjene, og raskt kunne gi alle kreditorene oversikt over din faktiske økonomiske situasjon. Statistikken viser at bankene har fått bedre kontroll over sitt utlån etter at Gjeldsregisteret ble lansert i 2020, og sjokkerende nok at nordmenn har 170 milliarder kroner i forbruksgjeld. Den største fordelen, er at du selv kan logge inn i registeret for å få innsyn i egne opplysninger. Dette kan være et godt verktøy, spesielt i forbindelse med nedbetaling og refinansiering av gjeld.

Konsumprisindeks

Viser et lands prisutvikling over tid, og er et mål for utviklingen av prisnivået. Økes årlig rundt februar-mars. Regnes som et påslag.

Inkasso

En prosess for å få deg til å betale din utestående gjeld. Inkasso kan kun foretas av selskaper med inkassobevilling, og skjer først 14 dager etter du har fått et inkassovarsel. Under en inkassoprosess påløper det gjerne store kostnader i form av gebyrer.

Kreditor

En kreditor er noen som skylder penger til noen (kreditor skylder debitor). Se debitor i ordliste.

Kredittgrense

En kredittgrense er en endelig fastsatt grense for hvor stor utestående saldo du kan ha på ditt kredittkort til enhver tid. Selv om noen kredittkort ikke har fastsatt kredittgrense, vil de fleste kredittkort ha en fastsatt kredittgrense som settes individuelt i forhold til din egen økonomi. Når kredittgrensen er brukt opp (også kalt makset ut), blir kortet sperret, og hele eller deler av saldoen må innfris for å kunne fortsette bruken. Dersom du selv vet at du ikke behøver mer kreditt enn et visst beløp, kan det være en fin selvkontrollmekanisme. Merk deg at bankene tar en ny vurdering av deg som kredittbruker hvis du vurderer å utøke kredittgrensen.

Kredittkort

Et kort som gjør at du utsetter betalingen, til forskjell fra et debetkort, der betalingen skjer med en gang.

Kredittrisiko

Risikoen det er involvert ved å tilby deg kreditt. Se kredittsjekk, søknadsprosess i ordliste.

Kredittsjekk

En sjekk av din finansielle stilling, oftest inntekt sett opp mot forpliktelser, lån og faste kostnader. En viktig vurdering som i de fleste tilfeller skjer automatisk. Gjøres slik at bankene forsikrer seg om at du ikke låner mer enn du kan tilbakebetale.

Nominell rente

Den opprinnelige renten, og utgangspunktet for effektiv rente. Se effektiv rente i ordliste.

Reisefordeler

Fordeler du får ved å benytte kortet til å bestille reiser med. En kjent reisefordel er reiseforsikring, som man ofte får hvis man bestiller og betaler over 60% av reisen med kortet. Dette kan variere veldig mellom de forskjellige bankene, så her bør du sjekke grundig.

Rentefri periode

En periode der du ikke betaler renter for bruken av ditt kredittkort. Har du en rentefri periode, vil banken ikke beregne renter før det har gått over denne perioden. Betaler du hele saldoen innen den rentefri perioden, har du fått en kostnadsfri betalingsutsettelse av banken. Smarte brukere betaler ned kredittkortet innen den rentefrie perioden er avsluttet, slik at kortet blir en likviditet.

Rentekostnad

Kostnad for å utsette betalingen til et senere tidspunkt. Bankene gir deg ofte en rentefri periode, som gjør at du kan betale tilbake summen uten at det koster deg noe. Etter den rentefri perioden, regner banken ut et tillegg som legges til din utestående saldo. Rente oppgis i nominell eller effektiv. Nominell rente er utgangspunktet, mens den effektive renten inkluderer alle gebyrer.

Renters rente

Renters rente-effekten er dessverre lite kjent blant forbrukere, men veldig viktig å vite hvordan fungerer. Vi kan ta et eksempel der du bruker kredittkortet for 5000 kroner, men ikke betaler det innen forfall, slik at det legges til rente. Rentekostnaden er på 10% og utgjør 500 kroner. Totalt utestående er nå 5500 kroner. Denne betaler du heller ikke innen forfall. Neste gang regnes renten av 5500 kroner, og ikke 5000 kroner (det regnes rente på renten, derav navnet renters rente). Rentekostnaden er 10% og utgjør denne gangen 550 kroner, og ikke 500 kroner (5500*0,10), totalt 6050 kroner. Neste gang regnes rentekostnaden av 6050 kroner, som med en rentekostnad på 10% blir 605 kroner, og ikke 550 kroner. Og så videre. Det er viktig å forstå renters rente-effekten for å vite hvordan kreditt fungerer, og for å vite at det å utsette betalingen kan bli veldig kostbart. Derfor er det viktig at du lager en nedbetalingsplan på forhånd.

Styringsrente

Bankenes renteinnskudd inntil en viss grense, og en viktig faktor for å holde kontroll på det finansielle markedet.

Søknadsprosess

Den prosessen som foregår i det du sender inn en søknad. Omfatter ulike kvalifiseringssteg, oftest slik som kredittsjekk, enkel screening, kredittvurdering, vurdering av risiko etc. I kredittbransjen er en søknadsprosess omfattende, selv om den delvis har blitt digitalisert. Det er derfor ikke mulig å få et «kredittkort på dagen» i Norge, selv om man kan få svar på søknaden i løpet av kort tid.

Termingebyr

Gebyr for å bruke kortet, oftest et slags årsgebyr delt på antall måneder i året. Legges inn i den effektive rentesatsen.

Valutapåslag

Et påslag som bankene tar i utlandet for å sikre seg mot valutasvingninger (såkalt agio/disagio).

Årsavgift

En årlig avgift for å være eier av et kredittkort eller for å motta kortfordeler. Selv om det finnes mange kredittkort uten årsavgift, er det også mange kredittkort som fremdeles har en liten årsavgift for å være medlem. Dette er individuelt fra bank til bank.

Annet

Takk for at du har lest gjennom ordlisten! Vi håper du fant svar på det du lette etter. Er det slik at du visste svaret fra før, og vi faktisk har gjort noe feil her, så setter vi stor pris på å høre fra deg.